Марвена

Серия Sysmex CS

Апаратите от серия Sysmex CS – Sysmex CS-2000i, Sysmex CS-2100i и Sysmex CS-2500, предлагат на лабораториите със среден и голям обем на натоварване технологии, които подобряват работата, повишават ефективността и продуктивността. Тези системи са напълно автоматизирани, извършват тест-базирана преданалитична проверка, използвайки PSI технологии от ново поколение. Това осигурява допълнителна сигурност при определянето и работата с потенциално проблемни пациентски проби.

Siemens Healthineers предлага едно от най-големите аналитични менюта в областта на хемостазата. Разликите в параметрите за измерване между Sysmex CS-2000i, Sysmex CS-2100i и Sysmex CS-2500 са минимални. И трите апарата отчитат хемолиза, иктер и липемия с преданалитично сканиране на пациентските проби, извършват проверка на обема на пробата в първичната епруветка и редуцират ефектите на интерфериращите вещества върху абсорбционния спектър посредством автоматичен избор на подходящата дължина на вълната.

Техни основни предимства са

  • производителност от 180 теста/час за протромбиново време и АПТТ
  • 10 измервателни канала за хромогенни, имунологични и аглутинационни методи
  • софтуерни алгоритми за записване и проверка на кинетиката на реакцията с цел определяне точното време на съсирване
  • зареждане на 50 проби на пациенти в апарата
  • 5 позиции за поставяне на STAT проби
  • 45 позиции за реактиви
  • аспирация на реактива под ъгъл с цел намаляване на мъртвия обем
  • дълга стабилност на реактивите в апарата
  • минимална поддръжка от страна на оператора
  • непрекъснато зареждане на реактиви и кювети

Технология за пробиване на капачката на първичната епруветка притежават апаратите Sysmex CS-2100i и Sysmex CS-2500. Тя повишава работната ефективност, предпазва пробата от замърсяване и носи допълнителна сигурност за достоверността на резултатите. Така се ограничава физическият контакт на оператора с биологично опасни материали. Намалява се и времето за получаване на резултат, тъй като в апарата могат да се поставят епруветки със или без капачка.

Системата Sysmex CS-2500 е усъвършенствана версия на своя предшественик Sysmex CS-2100i. С по-големия си екран и подобрен софтуер този апарат е идеалното решение за Вашата лаборатория.

« Обратно